Stichting Behoud Wagenbergs Landschap | KvK: 73850780
info@sbwl.nl

Over ons

Bestuur

Het bestuur van stichting behoud Wagenbergs landschap bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Leon Broere
  • Joop Sibon
  • Wim van Groesen

Ons Doel

De Stichting behoud Wagenbergs landschap heeft ten doel: het behoud van het Wagenbergs landschap en het landschap in de gemeente Drimmelen in het algemeen.

Hieronder verstaan wij:

  • het behouden van landschappelijke en cultuurhistorische waarden;
  • het behouden van de aanwezige flora en fauna;
  • het behouden van de milieukwaliteit; waaronder de lucht, de bodem, het water en de gezondheid en veiligheid van mensen.

Onze Missie

De gemeente Drimmelen heeft een “beleidskader grootschalige zonnevelden” opgesteld. Een beleid dat grootschalige zonnepaneelvelden op landbouwgrond mogelijk maakt. Wij willen het huidige gemeentebeleid veranderen door middel van andere inzichten en het volgen van de zogenaamde ‘zonneladder’.

Zonneladder

De zonneladder is op landelijk en provinciaal niveau inmiddels de norm. Volgens de principes van de zonneladder mogen natuur- en landbouwgronden niet als eerste mogelijkheid worden aangewend voor het opwekken van zonne-energie. Zonnepanelen op onbenutte terreinen en daken van particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen zouden als eerste ingezet moeten worden op weg naar duurzaam wonen en leven. Klik hier voor meer informatie over de zonneladder.